Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Storleksanvisning Välj rätt storlek

Att ha rätt storlek på lyftselen är inte bara en fråga om komfort utan är också av största betydelse för säkerheten i lyftet.

En för liten storlek kan medföra att lyftselen blir obekväm, den kan skära in i grenen eller ge för lite stöd under låren. En för liten storlek kan också medföra att lyftbygeln kommer för nära brukarens huvud. En för stor storlek medför en ökad urglidningsrisk, exempelvis därför att öppningen runt stussen blir för vid.

En för kort (låg) lyftsele ger för lågt stöd för överkroppen och/eller huvudet vilket kan innebära en viss risk men även minska komforten för brukaren, medan en för hög lyftsele sällan medför allvarliga problem.

Våra olika modeller finns i varierande storlekar, anpassade för deras användningsområde. Observera att det kan skilja mellan olika modeller så att exempelvis storlek Small ibland är en vuxenstorlek (ex mod 00, 41/46, 50/55 m.fl.) och ibland är Small en barnstorlek (ex mod 10, 20 och 22). Vägledning återfinns vanligtvis i översikten på sista sidan i bruksanvisningen för varje modell. Ni finner dessa på hemsidan under respektive lyftselsmodell.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att identifiera lyftselens storlek är alla våra lyftselar försedda med en färgmarkering. Du hittar markeringen i anslutning till lyftselens etikett, på många modeller sitter ett helt färgband fastsytt längs ryggens mittlinje. En dekal med förklaring till färgkoderna återfinns på samtliga Likos mobillyftar. Motsvarande dekal finns även för taklyftens parkeringsläge.

För stor lyftsele

För liten lyftsele

Rätt storlek

Med en för stor lyftsele hänger stjärten ner och brukaren riskerar att glida ur.

En för liten storlek kan medföra att benstöden skär in i grenen och ger obehag, att lyftbygeln kommer för nära ansiktet och/eller att ryggen ger för lågt stöd.

Rätt! Lyftselens nederkant ligger vid svanskotan. Benstöden ligger bra under benen.
Lift Sling Sizes

Storleksanvisning

  • Du har inte flash installerat, du kan hämta det direkt från adobe.com

  • För stor lyftsele

  • Du har inte flash installerat, du kan hämta det direkt från adobe.com

  • För liten lyftsele

  • Du har inte flash installerat, du kan hämta det direkt från adobe.com

  • Rätt storlek


 

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.